Dylenska farma logo
Dylenska farma top 1
Dylenska farma top 2
Dylenska farma top 3
Dylenska farma top 4
Dylenska farma top 5
Dylenska farma top 6
Dylenska farma top 7
Dylenska farma top 8
Dylenska farma top 9

Živočišná výroba na farmě Vysoká

Produkce zástavového skotu a výkrm jatečních býků a jalovic

V živočišné výrobě je farma zaměřena na produkci zástavového skotu a výkrm jatečních býků a jalovic. 

V obou případech se jedná většinou o křížence, a to jak plemen ABERDEEN ANGUS x CHAROLAIS tak ČERNOSTRAKATÉ x ABERDEEN (CHAROLAIS).
Na farmě je chováno 180 krav matek rozdělených rovnoměrně mezi kříženky plemene aberdeen angus a červenostrakaté. 

  • Stádo u Hřbitova (červen, 2018)

Produkce jatečních prasat

Dalším odvětvím je produkce jatečních prasat.


Chov ovcí

Chov ovcí určených ke spásání okolí rybníků. Na začátku roku 2019 se stádo rozrostlo na 50 kusů ovcí.

  • Ovce na Rouráku
  • Přehnání do OMD (duben, 2018)

Ceník produktů živočišné výroby

Produkt jednotka cena Poznámka
živé prase kg 40,- dle ceny na trhu
živý kapr kg 80,- dle ceny na trhu