Dylenska farma logo
Dylenska farma top 1
Dylenska farma top 2
Dylenska farma top 3
Dylenska farma top 4
Dylenska farma top 5
Dylenska farma top 6
Dylenska farma top 7
Dylenska farma top 8
Dylenska farma top 9

Honební společenstvo Tetřívek

  • Srnčí na Rouráku

Snaha mít pod kontrolou každoroční škody způsobené divokou zvěří na polních porostech a pastvinách nás vedla v roce 2010 k založení Honebního společenstva Tetřívek.

V posledních letech se ukazuje, jak je toto spojení farmy a honebního společenstva velmi prospěšné, a to jak pro farmu, tak i pro okolní divokou zvěř.

HISTORIE HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA „TETŘÍVEK“ STARÁ VODA

Honební společenstvo ,,Tetřívek“ Stará Voda bylo založeno dne 8. července 2010. Od roku 2013 myslivecky hospodaří na výměře 1.222,7216 ha. Honební společenstvo bylo pojmenováno podle tetřívka obecného, středně velkého hrabavého ptáka. Tento chráněný a silně ohrožený druh byl v dřívějších letech pozorován na pozemcích honitby společenstva. Od počátku jeho založení probíhá myslivecká činnost ruku v ruce s potřebami zemědělské činnosti Dyleňské farmy. Hlavní myšlenkou při založení honebního společenstva bylo dosáhnout co největšího snížení škod, které způsobuje lesní zvěř na zemědělských pozemcích a zároveň s tím zajistit, aby bylo o les a zvěř v honitbě, přiléhající k farmě, náležitě postaráno.

Bezproblémová myslivecká činnost ve společenství je zajišťována operativně mysliveckým hospodářem Jiřím Trepkou st., který se nemalou měrou zasazuje za výborné fungování celého honebního společenstva. A to především díky jeho osobnímu maximálnímu nasazení při organizaci myslivosti v honitbě, výrobou mysliveckých zařízení a samozřejmě zajišťováním tolik důležitého příkrmu lesní zvěře. Vynikajících výsledků dosahuje Honební společenstvo Stará Voda i díky úzké spolupráci s Pavlem Sýkorou, který zároveň plní funkci honebního starosty, ten každoročně ze zásob farmy dodává tolik důležité obilniny, balíky sena, senáže a sůl pro příkrm lesní zvěře. Na své náklady zajišťuje dopravu a je také jediným každoročním dobrovolným přispěvatelem do kasy honebního společenstva.

Výsledky mysliveckého hospodaření se zrcadlí nejenom v eliminaci škod na zemědělských pozemcích farmy, kde se může společenstvo pochlubit 50 % snížením škod způsobené černou zvěří, ale úspěchy lze spatřovat především na stavech lesní zvěře a stoupající kvalitě trofejí.  To dokazují například výsledky na celostátní výstavě loveckých trofejí. V roce 2013 jsme zde za trofej srnce (v okresu Cheb) získali bronzovou medaili. I v dalších letech je dosahováno skvělých úspěchů. Naše lovecké trofeje jsou pravidelně ohodnocovány v horní hranici 100 bodů. Honební společenstvo Stará Voda se ovšem nesoustředí pouze na faunu, ale pomáhá i flóře, která je také neopomenutelnou součástí honitby. V roce 2013 se podařilo vysadit do honitby nemalý počet stromů (buků a kaštanů). V následujících letech jsou plánovány další projekty spojené s ozeleněním honitby. V roce 2019 bylo Honebnímu společenstvu ,,Tetřívek“ Stará Voda vytvořeno i nové logo.

LESU ZDAR!

 

  • Mládežnická (březen/2014)