Dylenska farma logo
Dylenska farma top 1
Dylenska farma top 2
Dylenska farma top 3
Dylenska farma top 4
Dylenska farma top 5
Dylenska farma top 6
Dylenska farma top 7
Dylenska farma top 8
Dylenska farma top 9

Rybníky

K jedinečné krajině v okolí Dyleňské farmy patří bezpochyby čisté potoky plné ryb a hluboké lesy, které hojně oplývají divokou zvěří.
K úplné dokonalosti zde však chyběly vodní plochy, v nichž by se všechny přírodní krásy mohly zrcadlit.

V roce 2010 jsme dospěli k myšlence postupného budování rybníků, kterých je v současnosti již šest s tím, že dokončení toho největšího nás v současnosti teprve čeká.

  • Rourák na podzim

Historie vodohospodářství na Dyleňské farmě

  • U Doubku (podzim/2011)
  • Kaskáda (leden/2018)
  • Rybník u Procházků
  • Rourák (podzim/2011)

Historie vodohospodářství na Dyleňské farmě se začala psát v roce 2010 a to rekonstrukcí spojenou s odbahněním rybníka na Kamenci a úpravou malé vodní nádrže U Doubku, ta je zároveň nejblíže Dyleňské farmě. Ještě v témže roce byl vybudován rybník Rourový o rozloze 0,4 ha, na kterém jsou farmou pravidelně pořádány tradiční rybářské závody. O dva roky později byl dostavěn rybník Suchý a zároveň s ním byly dokončeny i dva rybníky z kaskády za hřbitovem. Rybník, který má pomyslné číslo jedna (z této kaskády) byl realizován v roce 2013. Všechny tyto vodní nádrže byly vytvořeny s myšlenkou, že budou v budoucnu složit na odchov násady pro nově vznikající 2 ha rybník Pod stodůlkou, jehož výstavba započala v roce 2016 a i nadále úspěšně probíhá. Na rybnících se v současné době hospodaří především extenzivně. Všechna naše vodní díla slouží nejenom jako zásobárna dnes již tak velmi ceněné vody, ale zároveň s tím, všechny naše vodní nádrže dotvářejí zdejší půvabnou krajinu. 

Hlavní chovanou rybou je kapr, ale zastoupeny jsou i ostatní druhy ryb jako lín, amur, tolstolobik, candát, pstruh duhový a dnes již z různých důvodů ohrožené druhy ryb jako je slunka a hrouzek. Pracujeme také s generačními rybami lína a candáta, které se přirozeně vytírají. Vlásečnice a přítoky Kosového potoka jsou chovné a hospodaří na nich ČRS MO Mariánské Lázně, se kterou spolupracujeme na vysazování pstruha obecného, který je také ohroženým druhem. V průběhu roku provádíme kontrolní odlovy, při kterých pravidelně zjišťujeme nejenom přírůstek ryb, ale především jejich zdravotní stav. Stejně, jako je tomu ve všech sférách, do kterých se aktivně zapojujeme (živočišná výroba, rostlinná výroba, Honební společenstvo Tetřívek), tak i zde se snažíme k přírodě chovat vždy ohleduplně a s úctou. Jedním z našich hlavních cílů při tvorbě vodních děl je proto pokusit se vytvářet kvalitní podmínky pro další okolní život.

 

PETRŮV ZDAR!


VÝSTAVBA RYBNÍKU POD STODŮLKOU 2018

Během roku 2018 se i nadále intenzivně pracovalo na dokončení našeho největšího vodního díla rybníka Pod stodůlkou.

Práce to byla nesmírně namáhavá, ať už se jednalo o zpevňování hráze či betonování čopu. Je třeba zdůraznit, že všichni zúčastnění ji dělali s velkým nasazením a s vidinou úspěšného konce, kterým je konečné napouštění tohoto (pro nás) výjimečného vodního díla.

Všechny stavební práce jsme poctivě dokumentovali, takže se na obrovský posun můžete podívat v naší galerii. Neuvěřitelné výsledky posuďte sami.


DOKONČENÍ RYBNÍKU POD STODŮLKOU, NAPUŠTĚNÍ A KONEČNÉ ÚPRAVY 2020

 V roce 2019 začalo postupné napouštění rybníka Pod stodůlkou, které probíhalo, i přes nejistá očekávání vzhledem k proběhlé mírné zimě a suchu, poměrně rychle. V následujícím roce proto mohly započít konečné úpravy rybníka, které dotvořily vodní dílo do naprostě dokonalosti.

  • molo