Dylenska farma logo
Dylenska farma top 1
Dylenska farma top 2
Dylenska farma top 3
Dylenska farma top 4
Dylenska farma top 5
Dylenska farma top 6
Dylenska farma top 7
Dylenska farma top 8
Dylenska farma top 9

Stavby na farmě Vysoká

Údržba budov

Údržba budov, důležitých pro provoz farmy, je náročnou záležitostí a tak dochází každý rok k jejich částečné opravě nebo změně technologie.

Každoročně se tak opraví část střech, v roce 2013 bylo vybudováno na stávajícím hnojišti kryté zimoviště masného stáda. V roce 2014 proběhla úprava ustájovacích kapacit v kravíně na kotce pro výkrm jalovic a býků. V témže roce byla opravena porážková místnost, na kterou v roce 2015 navazuje vybudování bourárny a chladícího boxu. V předchozích letech byla vybudována nová šatna pro zaměstnance, odpočinková terasa u správní budovy, dílny pro opravu techniky, nové sklady a řada dalších akcí jako například oplocení farmy.

V roce 2018 byla upravena cesta okolo prasečáku.

  • Hala Richel žlaby
  • Fasáda (září/2016)