Dylenska farma logo
Dylenska farma top 1
Dylenska farma top 2
Dylenska farma top 3
Dylenska farma top 4
Dylenska farma top 5
Dylenska farma top 6
Dylenska farma top 7
Dylenska farma top 8
Dylenska farma top 9

Rostlinná výroba na farmě Vysoká

  • obilí v létě
  • Řepka (květen/2017)

Farma hospodaří na přibližně 800 ha ploch v nadmořské výšce od 550 m (pole Pozorka u Velké Hleďsebe) do 760 m (pastviny na úpatí Dyleně). 

Většinu ploch tvoří louky a pastviny (cca 500 ha). 

Na orné půdě (cca 260 ha) pěstujeme sladovnický ječmen, osivářské a krmné obiloviny, řepku olejku, mák a traviny na osiva.

Ceník produktů rostlinné výroby

Produkt jednotka cena
seno bal.150 cm bal. 800,-
sláma bal.150 cm bal. 550,-
senáž bal.150 cm bal. 1000,-
pšenice q 750,-
tritikále+ječmen q 650,-
oves q 550,-
mák kg 120,-

 

  • Lupina u včelína (květen/2018)